FONDY EU V ČESKÉ REPUBLICE: 23,83 MILIARD € PRO OBDOBÍ 2014-2020

                V současné době se již rozjíždí většina operačních programů, ve kterých je možné se ucházet o dotace spolufinancované ze strukturálních a investičních fondů EU. Naše společnost má bohaté zkušenosti s touto problematikou a může vám tedy nabídnout následující služby:

- Konzultaci Vašeho projektového záměru

- Zjištění možností a dostupnosti Vašeho cíle u dotčeného řídícího orgánu

- Poradenství v celém průběhu projektu a případné aktivní zapojení do tvorby podkladů pro úspěšné schválení projektu

- Komunikaci s poskytovatelem dotace a aktivní hledání optimálního řešení pro Váš projekt, tak aby byl maximálně využit jeho potenciál

- Administraci projektu po celou dobu projektu, která obsahuje:

o   Zpracování analýz, studií, záměrů a plánů podle požadavků správce fondu

o   Organizace výběrových řízení a výběrů dodavatele podle pravidel ŘO

o   Asistenci při tvorbě rozpočtu, žádosti o platbu, účetních operacích

o   Pomoc při tvorbě monitorovací zpráv v průběhu jeho udržitelnosti

o   Součinnost při kontrolách vedených poskytovatelem dotace

 

Naše společnost se bude zaměřovat především na záměry, které se budou ucházet o čerpání příspěvku z těchto operačních programů:

 

1) OP Věda, výzkum a vzdělávání (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

2) OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Ministerstvo průmyslu ČR)

3) Integrovaný regionální operační program (Ministerstvo pro místní rozvoj)

4) OP přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR - Polsko (Ministerstvo pro místní rozvoj)

5) Operační program Životní prostředí

6) Operační program Zaměstnanost